13
jun
2014

Atea störst mot offentlig sektor

”Staten, kommunerna och landstingen lade i fjol sammanlagt 15,5 miljarder kronor på it-konsulter. Atea, Tiet och IBM är enligt anlysföretaget Doublecheck de största tjänsteleverantörerna på området”.