03
dec
2015

Debatt: ”förslaget kan spara landstinget en halv miljard”

Landstinget Dalarna gör årligen upphandlingar och inköp för drygt fem miljarder kronor. Vi ser att landstinget redan i dag skulle kunna spara så mycket som tio procent av detta belopp genom att följa upp ingångna avtal och förbättra upphandlingsprocessen framåt. Det betyder att närmare en halv miljard kronor kan användas till ökad välfärd för invånarna i Dalarna.

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-forslaget-kan-spara-landstinget-en-halv-miljard