03
jun
2013

Direktupphandlingar, en dold miljardmarknad

Utan några särskilda upphandlingsregler eller uppföljning gör kommuner och landsting i det dolda direktupphandlingar för över 100 miljarder kronor per år. Rätt agerat så finns det stora möjligheter för inte minst tjänsteföretagen.