10
sep
2013

Ingen upphandlingsmyndighet – konkurrensverket tar över stödet

Bakgrunden till förslaget är att den offentliga marknaden omsätter stora belopp, upp till 1 000 miljarder kronor per år, enligt en undersökning från Double Check och Dagens Industri.