10
feb
2016

Lär dig köpa schyssta transporter

Sveriges Åkeriföretag åker nu land och rike runt för att utbilda transportköpare i hur de kan köpa mer hållbara transporter. Under utbildningen hoppas Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och DoubleCheck att kunna visa beställare hur smarta val av leverantör och rätt planering inte bara är bra för samhället och miljön utan också kan minska antalet transporter och därmed kostnaderna drastiskt.

http://inkop24.se/lar-dig-kopa-schyssta-transporter/