03
jun
2013

Miljarder betalas ut i direktupphandling

Direkta upphandlingar hos kommuner och landsting – där finns pengar att tjäna för många företag. Varje år gör kommuner och landsting direktupphandlingar för över 100 miljarder. Vinnarna är ofta tjänsteföretag.