21
maj
2015

Miljarder till spillo

”Offentliga sektorns inköp ökade i fjol till 823 miljarder kronor. Börskoncernerna Skanska, NCC och Saab är bland de största vinnarna.
Men stora belopp slösas bort i ineffektiva upphandlingar och uppemot 80 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar skulle kunna sparas varje år.”