12
dec
2013

Så mycket köper offentlig sektor för

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom tryckeribranschen är:
 Strålfors, Elanders Sverige, EO Grafiska, Arkitektkopia, Danagård Litho, NT Värdetryck, Devo IT, Holmbergs i Malmö, Parajett samt Edita Västra Aros.