14
apr
2016

Sollentuna och Örebro i topp bland goda inköpare av transport

Sollentuna kommun och Örebro landsting ligger i topp över dem som har högst andel goda transportinköp, enligt Svensk Åkeriföretags egen kvalitetsstämpel Fair Transport.
På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transport.

 

Sollentuna och Örebro i topp bland goda inköpare av transport