28
nov
2013

Direktupphandling skapar möjligheter

Direktupphandling är en möjlighet för mindre livsmedelsföretag, som vill leverera till offentlig sektor. Det säger Fredrik Tamm, vd i DoubleCheck, som delar med sig av några tips.

”Bröd köps ofta upp via direktupphandling”