09
apr
2014

Staten rena guldgruva

”Miljarder går företag förbi”
”Den offentliga sektorn köper varor och tjänster för 1 000 miljarder per år. Men många företag missar möjligheterna”