05
apr
2016

Sveriges Åkeriföretag på utbildningsturné för transportköpare

Sveriges Åkeriföretag anordnar nu en kostnadsfri utbildning på 11 orter i hela landet. Fokus är offentlig sektors transportupphandlare.
Syftet är att öka kunskapen om vad en sund transport är utifrån tre delar, trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Med på turnén är dessutom Upphandlingsmyndigheten, företaget DoubleCheck som gjort en marknadsanalys av samtliga kommuner, landsting och andra myndigheters transportköp.

Sveriges Åkeriföretag på utbildningsturné för transportköpare