02
dec
2014

Trycksaker för över miljarden

”Alla myndigheter, landsting, regioner och kommuner behöver tryckeritjänster. Enligt Doublecheck sålde tryckerierna under fjolåret tjänster för 1,2 miljarder kronor till det offentliga.”